Új időszak közeleg - világnézeti konferenciát tartott a szélsőjobb

Júniusban került sor a korszerű szélsőjobb egy úttörőnek szánt eseményére, a Rasszvédők Konferenciájára, mely komoly érdeklődés mellett zajlott le.Mozgalmunk megalakulása óta hangsúlyozza: A nemzeti radikalizmus elsorvadásának, majd megszűnésének oka nem csupán technikai kérdéseken múlott. Központi problémaként kell megnevezni, hogy a rendkívül széles merítésű közösség képtelen volt stabil világnézeti gyökeret verni, és a közös kohéziós erő megszűnésével - a baloldali kormány megbuktatásának akarata - nem volt többé semmi, ami összekötötte volna az egyéneket és szervezeteket. Hosszú éveknek kellett ugyan eltelnie, és számos dicstelen eseményt kellett megélnünk, de eljött az ideje annak, hogy ismét a jövő felé fordítsuk tekintetünket.

Álláspontunkkal szerencsére távolról sem vagyunk egyedül, számos magánszemély és közösség egyaránt hasonló következtetésre jutott, illetve a továbblépés igénye is egyértelműen megfogalmazódott. Eme közös akarat első megnyilvánulása volt a Rasszvédők Konferenciája, ahol többek közt Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője és Incze Béla Mozgalmunk vezetőségi tagja szólaltak fel.

 

 

Az előadók a kijelölt tematika mellett egyöntetűen hangot adtak azon meglátásuknak, hogy ha a szélsőjobb tényleges társadalomformáló erőként kíván fellépni, akkor eljött az ideje a világnézeti alapok korszerű formában történő megfogalmazásának.
 

 

A hallgatóság összetétele szintén egyértelmű bizonyítéka annak, hogy eljött az ideje az irányvonalak egyértelmű lefektetésének, illetve a formai újratervezésnek, ugyanis szinte kizárólag tettre kész fiatalok töltötték fel a padsorokat. Ez abszolút kellemes meglepetés, hiszen aki látogat hasonló eseményeket az tisztában van vele, hogy távolról sem ez a megszokott. Az esemény után privát beszélgetésekben többen meg is fogalmazták, hogy az egy-másfél évtizedes, hiteltelenné vált retorika, többé már nem hívószó ebben a közegben.

 

A konferencia előadói, illetve a szervezői körök az ősz folyamán nyilvános keretek közt folytatni fogják közös munkájukat, mely nem néhány szervezet önös érdekeit szolgálja, hanem a magyar szélsőjobb ismételt felemelkedését, hiszen hosszútávú jövője csak annak a közösségnek lehet, amely stabil alapokra építkezik.

Incze Béla a konferencián elhangzott előadásának nyilvános része rövidesen elérhető lesz.

További képek az eseményről:

Légió Hungária