Szükség van a jobboldaliság 21. századi keretrendszerének lefektetésére - Kuruc.info interjú Incze Bélával

Incze Béla, a Légió Hungária vezetőségi tagja a napokban azzal került be a hírekbe, hogy ledöntötte a Ferencvárosban állított BLM-szobrot. Szerkesztőségünk még az események előtt kereste meg, ugyanis szerettük volna megtudni, pontosan mit is takar a Forum Dextrum, melyet a Légió Hungária, a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom hirdetett meg. Nem kevesebbre vállalkoznak, mint hogy meghatározzák a 21. századi jobboldaliság keretrendszerét. Érdemes megismernünk azokat a metapolitikai célokat, eszmei alapokat, amelyek akár egy olyan akcióhoz is elvezethetnek, a BLM-szobor ledöntése. - Mozgalmunk vezetőségi tagja a Kuruc.info-nak adott interjút a Forum Dextrum kezdeményezés kacsán.

 

- Nemrégiben értesültünk arról, hogy a három legnagyobb jobboldali mozgalom, a Légió Hungária, a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tartott egy találkozót Forum Dextrum néven, ahol arra vállalkoztak, hogy a jobboldaliság 21. századi mibenlétéről fogalmazzanak meg alapvetéseket. De honnan ered maga a megnevezés?

- A Forum Dextrum jobboldali fórumot jelent. Sokan félreértették, nem egy új szervezet jött létre, nem egy ernyőszervezet, legkevésbé sem egy párt. Ezt sokkal inkább úgy kell elképzelni, mint egy keretrendszert a metapolitikai küzdelmeinkhez. Ez alá tudjuk behelyezni a különböző fórumbeszélgetéseket, előadásokat, vlogokat, cikkeket, bármit, ami ezzel összefüggésben születik. Tehát ez egy nagyon tág keret. Pártpolitikai kérdésekbe nem folyunk bele, bár az ideálpolitika szükségszerűen érinti, tehát nem lehet teljesen függetleníteni tőle. Ha eredményesek leszünk, akkor a hatásai ott is érezhetőek lesznek. De azt fontos hangsúlyozni, hogy a Forum Dextrum jellegéből fakadóan pártpolitika feletti törekvés.

- Manapság azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább kiüresednek a fogalmak, főként a közpolitikában üresednek ki a jobb- és baloldali megnevezések is. Hogyan fogalmaznád meg mindezek tükrében, mi a jobboldaliság 2021-ben?

- Tág fogalmakról beszélünk. Pláne akkor, ha nem aktuálpolitikai értelemben tekintünk rájuk. Ebben a formában nem is gondolom, hogy lehetne rá adni egy rövid definíciót, hogy itt elkezdődik, és itt véget ér. A tartalom függvénye, a formai lehetőségek száma végtelen.

- De mi volna a helyes nézőpont, honnan szemléljük a jobboldaliságot? Vannak, akik gazdaságpolitikai kérdésekhez társítják a jobboldaliságot, például a magas fokú piacpártiság, de ha behozunk az értelmezési tartományba transzcendens vonatkozásokat, akkor sokkal fontosabb az erkölcsi, szellemi megközelítés. Szerinted honnan érdemes közelíteni?

- Mindenképpen az utóbbiak a felsoroltak közül. A gazdaság vitán felül fontos terület, azonban a működési elveinek az erkölcsi és szellemi alapelvek keretei közt kéne mozognia. Olyan örökérvényű ideákra kell helyezkednünk, amik nem a korszellemből fakadnak, a gazdaság pedig általában ilyen. Ahogy Kierkegaard fogalmazott, aki a korszellemmel házasodik, hamar megözvegyül. A gyökereknek idő felett álló ideáknak kell lenniük, hogy megtarthassák a jelen fáját. Ezek az ideák érvényesek voltak 2 ezer évvel ezelőtt is, érvényesek ma is, és érvényesek lesznek 2 ezer év múlva is, attól függetlenül, hogy aktuálisan képviseli-e ezeket bárki. Hogy kézzelfoghatóvá tegyem, például az ember és valami magasabb rendű erő kapcsolata, alá-fölé rendeltségi viszonya, nevezzük ezt Gondviselésnek. Ez egy olyan igazodási pont, ahol teljesen mindegy, hogy a történelemben mikor és hol vagyunk, ez mindig igaz.

Értelemszerű viszont, hogy ami 2 ezer évvel ezelőtt volt, formailag nem használható 2021-ben. De az sem használható formailag, ami 80 évvel ezelőtt volt, sőt, akár 10-15 évvel ezelőtti válaszok sem feltétlenül alkalmazhatóak. A munka éppen ezzel kapcsolatos, hogy körvonalazzuk, mik is lesznek ezek a válaszok. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szervezetek felsorolásszerűen összeállítottak olyan problémás kérdéseket, amelyek a 21. században védelemre, megerősítésre vagy egyáltalán definícióra várnak, mert mondjuk nem léteztek ilyen kérdések a múltban.

- Melyek ezek?

 

Az interjú második fele a HIVATKOZÁSRA kattintva érhető el.