Szerb bajtársainkat, a Club 451 tagjait láttuk vendégül Budapesten

A találkozó során mindkét fél számára egyértelműen kiderült, hogy szervezeteink a világnézeti és formai hasonlóságokon túl, közel azonos szemüvegen keresztül szemlélik a világ eseményeit. Tevékenységünkkel pedig egyazon cél irányába törekszünk.


 

 

Látogatásukat rövidesen viszonozni fogjuk egy belgrádi út keretei közt, ahol terveink szerint együtt tisztelgünk történelmünk közös nagyjai, a nándorfehérvári diadal magyar és szerb hősei előtt.

 

Mozgalmunk számára mindig hangsúlyos volt a külkapcsolatok építése, mely területen belül kiemelt figyelmet fordítunk azon népek jobboldali szervezeteire, akikkel sorsközösségben élünk.

 

Közép- és Kelet-Európa történelme vérzivatarokkal teli, gyakorlatilag nincs olyan nemzet, mely ne szenvedett volna sérelmet a térség egy másik nemzetétől. Ahogy eddig, úgy ezután is két dolgot fogunk szem előtt tartani szövetségi rendszerünk bővítése tekintetében:

 

- Az antisovinizmust, különös tekintettel a magyarság vonatkozásában.
- Közös világnézeti alapok meglétét. 

A Club 451 tagjai egyértelművé tették számunkra, hogy hasonlóan gondolkozunk, hasonlóan cselekszünk, tehát egy az utunk!Légió Hungária