header
mainimg

László András személye tiszteletet ébresztett bennünk, világnézeti útmutatása iránytű számunkra, szellemi magasrendűsége példaként áll előttünk.mainimg

Mivel közösségünk elsődleges célja a jobboldaliság tértől és időtől független értékeinek felmutatása, illetve korszerű formába öntése, kötelességünknek érezzük, hogy megnyilvánuljunk egy olyan horderejű nyilvános beszélgetés kapcsán, ami alkalmas arra, hogy véleményformáló erővel bírjon a hagyományokat tisztelő jobboldali körökben, hatványozottan abban az esetben, ha sérülnek a fent megnevezett értékek.Közelgő rendezvények

copyright