Irányvonalak felmutatása - videós, képes beszámoló belső táborunkból

Harmadik éve gyűlnek össze Mozgalmunk tagjai és tagjelöltjei, hogy lebonyolítsák a Légió Hungária legfontosabb zárt eseményét, a belső tábort. Gyűlések, technikai egyeztetések, világnézeti előadások és sportesemények töltötték ki a hétvégét.


2018. augusztusában az alapítók többek közt azzal a céllal hívták életre a Légió Hungáriát, hogy egy új stílus meghonosításával lendületet vigyenek az addigra elsekélyesedő magyar szélsőjobb életébe. Aki a kezdetektől figyelemmel kíséri a Mozgalom tevékenységét, nyilván találkozott azzal az interjúval, melyet a Betyársereg készített vezetőségi tagunkkal Incze Bélával. Egy-egy komolyabb mérföldkő után érdemes újraolvasni egy ilyen beszélgetést, mert lakmuszpapírként jelzi, ha esetleg eltérés, meghasonulás következett volna be.

Egyetlen hétvége, szűk két nap borzasztóan kevés lenne ahhoz, hogy mindenre jusson idő, ami emberek halmazából bajtársi közösséget kovácsol, de arra is, hogy a különböző szakirányú és világnézeti tudásanyag átadása megtörténjen. Mindez önmagában nem is lenne elegendő, hiszen a gyakorlatot csak éles szituációkban lehet megszerezni, a világnézeti alapvetések realizálása pedig számos egyéb szempont függvénye, kizárólag magolás útján például nem sajátíthatóak el, ha valakinek a lelki alkata ellentétes az ideákban foglaltakkal. Minden, ami a belső táborban történik gondolatébresztő jellegű, elkerülhetetlenül szükséges a megyei divíziókban történő további elemzés, ahogy az egyéni önfejlesztés sem megkerülhető.
 


 

A táborban lezajlott programok kialakítása és azok felépítése azt a célt szolgálta, hogy a megfelelő irányvonalakat megkapják a legionáriusok, melyek mentén képezniük kell magukat. Ennek szellemében a sport közös reggelitornákra és olyan versenyekre korlátozódott, ahol a megyei divíziók a legjobb harcosaikat indíthatták el.

Az ideológiai iránymutatást világnézeti divíziónk egy tagja és Incze Béla közös előadásuk keretei közt hajtották végre, melynek "Miért van szükség XXI. századi, korszerű szélsőjobboldali ideológiára?" címet adták.Az előadás elsősorban világnézeti fogalmak tisztázására irányult, de igyekezett magyarázattal szolgálni olyan kérdésekre is, mint például miért nem lehetséges változtatások nélkül átvenni múltbéli ideológiákat és a jelenben alkalmazni azokat. A tisztázandó fogalmak közt felmerült többek közt a militáns-konzervatívizmus, mint a jobboldali harcosok számára járható út, és ellentétpárja a meleg-konzevatívizmus, illetve metapolitikai háború és a kulturális marxizmus.

A tábor legünnepélyesebb pillanata az új tagok avatásának rítusa. A jelentkezéstől az avatásig akár évek is eltelhetnek, így mind az avatandók, mind a legionáriusok számára ünnepnap, amikor új bajtársaink átsétálnak a fáklyák folyosóján.

 

Egy nyilvános beszámolóban értelemszerűen csak az események töredékét mutatjuk be, hiszen a döntő többség csak ránk, legionáriusokra tartozik. Szokás azzal a frázissal zárni egy ilyen beszámolót, hogy "a tábor elérte célját, az esemény sikeres volt", mi azonban tartózkodunk az ilyen közhelyes kijelentésektől. Évközi tevékenységünk, bajtársaink elismerő pillantásai és ellenségeink folyamatos gyomorgörcse lesz a döntő. Ha mindezek megvannak, akkor eredményesek voltunk.

Légió Hungária