Európa Kardja - Konferencia Ungváron

A Karpatszka Szics kezdeményezésére létrejött konferencián több közép- és kelet-európai ország nacionalista szervezete ült asztalhoz, hogy a múltbéli feszültségeket meghaladva a közös jövő irányába forduljanak. A konferencia célja az volt, hogy a mesterségesen generált soviniszta konfliktusok ideje végleg lezáruljon.

 

Ukrajna, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szerbia nacionalista mozgalmai és az orosz politikai emigránsok közösségének képviselői számos aktuális kérdést vitattak meg.

A delegációk bemutatták szervezetük ideológiai alapjait, céljait, továbbá betekintést engedtek az aktuálisan zajló munkálataikba.

Tanulságos prezentációkat hallhattak a meghívott mozgalmak tagjai a különböző országok belpolitikai helyzetéről, az "extrémizmus" ellen alkotott törvényekről és a nacionalista gondolat üldözöttségi szintjeiről.

Egy-egy önálló napirendi pont formájában járták körül a felszólalók azokat a metapolitikai lehetőségeket, melyek a XXI. században eredményesen alkalmazhatóak lehetnek, illetve azokat a gyakorlati lehetőségeket, melyek az utcai aktivitást segíthetik elő.

 

"A szavak után pedig következzenek a tettek! Ez még csak a kezdet."

 

Karpatszka Szics