Erdély-szerte a szabadságharcra emlékeztünk - képes beszámoló

Őszi-téli toborzókörutunk keretében megalakult Mozgalmunk erdélyi divíziója, bajtársaink pedig azonnal a tettek mezejére léptek. Számos helyen tisztelegtek a szabadságharc hősei előtt.

 

Friss divíziónk tagjai közül többen elutaztak központi megemlékezésünkre, ahol a 301-es parcellában koszorút helyeztek el a szabadságharc erdélyi hősei előtt tisztelgő emlékműnél. Erről egy rövid képes beszámoló a HIVATKOZÁSRA kattintva érhető el.

Erdővidéki tagjaink egy-egy szál virággal és mécsesekkel emlékeztek az ’56-os szabadságharc hőseire. A Barót városában tartott megemlékezés a helyi általános iskola udvarán, Jan Palach, Bauer Sándor és Moyses Márton kegyhelyénél, illetve a négy baróti diákforradalmár: Bíró Benjámin, Józsa Árpád Csaba, Kovács János és Moyses Márton emléktáblájánál kezdődött, ahol diákok szavaltak és énekeltek, majd a Petőfi Sándor utcai 1956-os emlékműnél folytatódott, ahol a megszokott emlékező beszédek mellett Kelemen Csongor volt  ’56-os politikai fogoly Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét szavalta el. A székely és magyar himnusz után róttuk le tiszteltünket a hősök előtt.

Székelyudvarhely központjában, a szoborpark melletti Barátok templománál található '56-os emlékműnél gyújtottunk mécsest.

 

Kolozsváron, Erdély fővárosában is a szabadságharc hőseire emlékeztünk. 1956 október 31-én a kolozsvári magyar diákság szolidaritást vállalva a a budapesti eseményekkel, néhány órás békés megemlékezésen vettek részt a házsongárdi temetőben, leróva kegyeletüket híres elődeink sírjainál és felolvasva követeléseiket. Ezt követően következett a kommunista hatalom kegyetlen megtorlása. Örök dicsőség a hősöknek!

 

Szatmárnémetiben is megemlékeztünk az 1956-os októberi szabadságharc hőseiről. Maroknyi, de annál hithűbb fiatal három helyszínen is tiszteletét rótta le a hősök előtt. 1989-es antikommunista forradalom emlékére állított emlékmű mely két oldalán Erdélyi és Európa szerte neves antikommunista forradalmi események helyszíneit és dátumait láthatjuk, második helyszín a kommunizmus áldozatainak emlékműve, harmadik pedig a Hősök Temetőjében nyugvó '89-es forradalom helyi áldozatának sírja volt.

 

Az itt található szovjet emlékmű előtt pedig egy kisebb akcióval fejezték ki véleményüket.

Marosvásárhelyen is gyertyát gyújtottunk az '56-os szabadságharc hőseinek emlékére, a Vártemplom mellett elhelyezett kopjafánál, melyet ezen hősök emlékére állítottak.

 

Légió Hungária