A valódi közösség ereje

A modern világban, ahol "közösségek" az online térben szerveződnek, gyakorlatilag minden személyes kontaktust mellőzve, az átlagember számára talán nem is értelmezhető, hogy mit adhat egy valódi közösség. Pedig az ereje felbecsülhetetlen.

 

Augusztus közepén második alkalommal szervezte meg Mozgalmunk belső táborát, mely egyben közösségünk születésnapja is. Ahogy egy évvel ezelőtti beszámolónkban is szerepelt: Ez az időtartam történelmi viszonylatban értelmezhetetlen, nekünk azonban sokat jelent. Bizonyos értelemben mindent.

 

 

 

 

Visszatekintve az elmúlt két év eseményeire, rövid summázásként annyit mindenképp megállapíthatunk, hogy egyesek jóslata nem teljesedett be, mely szerint egy évet sem fog megélni a szervezet.

Sőt, annak ellenére, hogy minden körülmény ellenünk dolgozik - irigyeink és rosszakaróink saját közegünkben; a mainstream sajtó hazugságai, és egyéb ocsmány eszközei; hatósági nyomásgyakorlás; és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a világ általános állapota - sikerült gyökeret vernünk, és növekednünk.

Értelmetlen lenne eseménybeszámoló jellegű írást a nyilvánosság elé tárni országos belső táborunkról, hiszen egy ilyen összejövetel kifejezetten csak a tagságnak és tagjelölteknek szól. Az érdeklődőknek legyen elég annyi, hogy világnézeti és technikai előadások és beszélgetések mellett szituációs gyakorlatokra is sor került, de természetesen a közös sport sem maradhatott ki.

 

A hétvége legfontosabb eseménye azon személyek taggá avatása volt, akik sikeresen teljesítették a jelölti időszakot. Napnyugta után, lobogóink és fáklyáink szegélyezte folyosón tették meg utolsó lépéseiket tagjelöltként, hogy közösségünk teljes értékű tagjaiként álljanak csatasorba.

 

A Légió Hungária két évvel ezelőtt több, korábban összeszokott társaság szövetségeként alakult meg. Ahogy mondani szokás minden kezdet nehéz, és ez természetesen esetünkben sem lehet másként, azonban a legnagyobb eredmény, amit szervezetépítés tekintetében elértünk, hogy hasonlóan gondolkozó emberek halmazából, immár valódi közösséggé kovácsolódtunk.

Légió Hungária